Hygyrchedd

Mynediad i gadeiriau olwyn

I archebu lle i gadair olwyn mewn perfformiad/digwyddiad, neu os oes angen dehonglydd BSL arnoch, rhowch wybod i staff y Swyddfa Docynnau pan fyddwch chi'n archebu tocynnau (wrth archebu ar-lein, nodwch eich gofynion yn y blwch 'Nodiadau' pan ddewch chi i dalu).

Mae gofod parcio i bobl anabl ar gael ar safle'r Ŵyl. Gallwch gadw lle parcio i bobl anabl (deiliaid bathodynnau glas yn unig) drwy ffonio 01497 822 629. Bydd angen rhif eich bathodyn arnoch wrth archebu.

Mae modd i gadeiriau olwyn fynd i holl leoliadau'r ŵyl ac i bob bwyty, caffi, bar a siop lyfrau. Mae yna ddolen sain ym mhob un o'r prif fannau perfformio. Os bydd angen cymorth arnoch, bydd ein stiwardiaid yn fwy na pharod i'ch helpu. Mae toiledau i bobl anabl ar gael ar y safle.

Pobl trwm eu clyw

Mae gan yr holl leoliadau barth â chymorth clyw is-goch. Rhowch wybod i stiward cyn gynted ag y cyrhaeddwch y lleoliad ac fe roddan nhw dderbynnydd a dolen i chi. Rydym hefyd yn gweithio gyda'r RNID i sicrhau gwell darpariaeth yn yr Ŵyl na dolenni sain syml (fe all y dolenni hyn gael eu heffeithio gan strwythurau alwminiwm ein pebyll). Byddwn yn palandeipio digwyddiadau dethol yn ystod yr Ŵyl.

Palandeipio

Byddwn yn darparu gwasanaeth palandeipio mewn digwyddiadau dethol yn yr Ŵyl, yn ôl y galw. Rhowch wybod i'r Swyddfa Docynnau am eich anghenion penodol wrth archebu tocynnau. Byddwn yn ceisio darparu'r gwasanaeth gorau posib bob amser. I gael mwy o wybodaeth, e-bostiwch admin@hayfestival.org.