Llety

Mae gan y Gelli Gandryll a'r ardal gyfagos westai, tai Gwely a Brecwast, bythynnod gwyliau a meysydd gwersylla mewn mannau sydd ymhlith y mwyaf godidog yn y DG.

Gall llety fod yn brin yn ystod deg diwrnod yr Ŵyl ac mae llawer o ystafelloedd yn cael eu harchebu flwyddyn ymlaen llaw - mae hi bob amser yn werth bwcio mewn da bryd, felly. Ond mae yna welyau i'w cael bob amser ac mae yna feysydd pebyll rhagorol o fewn tafliad carreg i safle'r ŵyl.
Visithay.co.uk

Visithay.co.uk

Visithay.co.uk yw gwasanaeth llety swyddogol ac asiant archebu Gŵyl y Gelli ac mae'r gwasanaeth hwnnw wedi disodli ein gwasanaeth Dod o Hyd i Wely. Mae Visithay yn cynnig cyfoeth o wybodaeth am y Gelli a'r ardal gyfagos ac fe fydd Sarah yn barod iawn i'ch helpu chi wrth i chi wneud ymholiadau. E-bostiwch info@visithay.co.uk, ffoniwch Sarah ar 07375 396 748 neu cliciwch fan hyn i weld yr hyn sydd ar gael.

Fel arall, rhowch gynnig, da chi, ar westai a mannau gwersylla ein noddwyr. Maent yn rhagorol bob un.

Gwersylla

Gwersylla yn Tangerine Fields

Tangerine Fields Hay Festival camping

Gwersyll Castell y Sipsi

Gypsy Castle Camping, Hay-on-Wye

Fred's Yurts

Fred's Yurts at Hay Festival 2020

Glamping Wales

Glamping Wales

Borders Hideaway

Cyfleusterau carafán a gwersylla moethus – 3 milltir o safle'r Ŵyl.

bhhhp.co.uk 
01497 820 156

Gwersylla hunan-osod

Taith gerdded fer o safle'r Ŵyl.

training-activities.co.uk/hayfestival 
01497 820 426

Gwestai a B&B

Gwesty Green Dragon, Hereford

Green Dragon Hotel, Hereford

Griffin Inn, Llyswen

thegriffinllyswen.com

Rhydspence Inn

www.rhydspence.com

River Café, Glasbury

www.wyevalleycanoes.co.uk

Hunanarlwyo

Brecon Beacons Holiday Cottages
www.breconcottages.com

Wales Cottage Holidays
www.walescottageholidays.co.uk