Llety

Mae gan y Gelli Gandryll a'r ardal gyfagos westai, tai Gwely a Brecwast, bythynnod gwyliau a meysydd gwersylla mewn mannau sydd ymhlith y mwyaf godidog yn y DG.

Gall llety fod yn brin yn ystod deg diwrnod yr Ŵyl ac mae llawer o ystafelloedd yn cael eu harchebu flwyddyn ymlaen llaw - mae hi bob amser yn werth bwcio mewn da bryd, felly. Ond mae yna welyau i'w cael bob amser ac mae yna feysydd pebyll rhagorol o fewn tafliad carreg i safle'r ŵyl.
Findmeabed.co.uk

Findmeabed.co.uk

Findmeabed.co.uk yw gwasanaeth llety swyddogol ac asiant archebu Gŵyl y Gelli ac mae'r gwasanaeth hwnnw wedi disodli ein gwasanaeth Dod o Hyd i Wely. Mae Visithay yn cynnig cyfoeth o wybodaeth am y Gelli a'r ardal gyfagos ac fe fydd Sarah yn barod iawn i'ch helpu chi wrth i chi wneud ymholiadau. E-bostiwch info@findmeabed.co.uk, ffoniwch Sarah ar 07375 396 748 neu cliciwch fan hyn i weld yr hyn sydd ar gael.

Fel arall, rhowch gynnig, da chi, ar westai a mannau gwersylla ein noddwyr. Maent yn rhagorol bob un.

Gwersylla

Gwersylla yn Tangerine Fields

Tangerine Fields Hay Festival camping

Fred's Yurts

Fred's Yurts at Hay Festival 2020

Hay Glamping

Hay Glamping

Gwersyll Castell y Sipsi

Gypsy Castle Camping, Hay-on-Wye

Gwestai a B&B

Gwesty Green Dragon, Hereford

Green Dragon Hotel, Hereford

THE OLD BLACK LION, HAY ON WYE

www.oldblacklion.co.uk

Griffin Inn, Llyswen

thegriffinllyswen.com

Rhydspence Inn

www.rhydspence.com

Hunanarlwyo

Wales Cottage Holidays
www.walescottageholidays.co.uk