Hygyrchedd

Mynediad i gadeiriau olwyn

Os hoffech chi gadw lle i gadair olwyn mewn digwyddiadau, rhowch wybod i staff y Swyddfa Docynnau pan fyddwch chi'n archebu tocynnau (wrth archebu ar-lein, nodwch eich gofynion yn y blwch 'Nodiadau' pan ddewch chi i dalu).

Mae nifer cyfyngedig o leoedd parcio i bobl anabl y tu allan i'r Awditoriwm - sydd ger y Farchnad Wartheg, Swan Bank, Y Gelli Gandryll (y tro ger Gwesty'r Swan).

Mae toiledau i bobl anabl ar gael ym mhob lleoliad.