Hygyrchedd

Mynediad i Gadeiriau Olwyn

I gadw lle ar gyfer cadeiriau olwyn yn y lleoliadau, rhowch wybod i staff y Swyddfa Docynnau pan rydych chi’n archebu eich tocynnau (os ydych chi’n archebu ar-lein, nodwch eich gofynion yn defnyddio'r bocs 'Notes’ wrth dalu).

Mae nifer cyfyngedig o lefydd parcio i'r anabl yn y prif faes parcio yn y Gelli - sydd wedi'i leoli ar Oxford Road, y Gelli Gandryll, HR3 5EQ

Mae toiledau sydd â mynediad i'r anabl ar gael ym mhob lleoliad.

Funded by UK Government
Powered by Levelling Up
Powys Council
Growing Mid Wales