Teithio

Bysus

Mae Penwythnos Gaeaf Gŵyl y Gelli yn cael ei chynnal yng Nghastell y Gelli ac yn Eglwys y Santes Fair yng nghanol y Gelli Gandryll. Mae'r ddau leoliad o fewn ychydig funudau ar droed o brif faes parcio Oxford Road.

Mae trafnidiaeth gyhoeddus i'r Gelli yn gallu bod yn brin yn ystod misoedd yr hydref a'r gaeaf, felly gwiriwch ein tudalen rhannu tacsis/ceir ar Facebook isod hefyd.

GWASANAETH BWS RHEOLAIDD: HENFFORDD AC ABERHONDDU I’R GELLI (YNO AC YN ÔL)

Mae yna wasanaeth bws rheolaidd (T14) o Henffordd ac Aberhonddu i'r Gelli Gandryll. Mae'n rhedeg chwe diwrnod yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Gallwch weld yr amserlen yma.

Gwybodaeth trafnidiaeth gyhoeddus: 08712 00 22 33 -traveline.info

Ar ddydd Sul, mae’r gwasanaeth bws 39A yn rhedeg:  Henffordd – y Gelli - Henffordd.

Gallwch weld yr amserlen yma.

Y safle bws agosaf i safle’r Ŵyl yw Safle Bws Oxford Road yn y Gelli.

COETS

Ymholiadau ynghylch coetsys:
0871 781 8181
nationalexpress.com

Mae gorsaf fysiau’r Henffordd yn gwasanaethu coetsys fel a ganlyn: 

O Lundain Victoria, Llundain Heathrow, Cirencester a Chaerloyw
O Bradford, Leeds, Sheffield, Derby, Birmingham a Chaerwrangon

TRÊN

Ymholiadau ynghylch trenau: 08457 48 49 50
www.nationalrail.co.uk

Yr orsaf drenau agosaf yw gorsaf Henffordd, sydd ugain milltir i ffwrdd.

· First Great Western o Lundain Paddington, Reading (cyswllt rheilffordd/awyr o Lundain Heathrow) a Rhydychen

· Trenau Arriva Cymru o De Orllewin Cymru, Abertawe, Caerdydd, Casnewydd, Cwmbrân a'r Fenni

· Trenau Arriva Cymru o Fanceinion Piccadilly, Stockport, Wilmslow, Crewe, yr Amwythig, Chruch Stretton, Craven Arms, Ludlow a Leominster

· Trenau Arriva Cymru o Ogledd Cymru, Caer, Wrecsam a Gobowen (Croesoswallt)

· Trenau London Midland o Birmingham New Street, Bromsgrove, Worcester Foregate Street, Great Malvern a Ledbury

TACSIS LLEOL

Mae cynllun rhannu tacsis ar gael drwy ffonio’r canlynol:

· A2B Taxis 01874 658 899 / 07970 915 040

· Hay Bus Hay Taxi 07974 106 656 / 01497 820 444 

· Julie's Cabs 07899 846 592 

· Radnor & Kington Taxis 07831 898 361 / 01547 560 205

I ddod o hyd i bobl eraill sy'n mynd i'r Ŵyl ac i rannu tacsis, edrychwch ar ein grŵp Facebook:

Grŵp Facebook Hay Festival Taxi Share

LLOGI CEIR

Gallwch logi car yn lleol hefyd gan LT Baynham Self-Drive Hire, 74 Whitecross Road, Henffordd HR4 0DG. Rhif ffôn – 01432 273 298.

RHANNU CAR

GoCarShare

BlaBlaCar

Liftshare

PWYNTIAU GWEFRU CEIR

Mae un pwynt gwefru cyflym ar gael yn yr ardal leol yn Drovers Cycle Hire (HR3 5EH), 01497 822 419 - gallwch weld rhagor o wybodaeth am hyn ar-lein.  https://www.zap-map.com/live/

Gallwch weld pwyntiau gwefru eraill yn yr ardal leol ar Zap Map https://www.zap-map.com/live/.

CERDDED

Mae lleoliadau'r Ŵyl yng nghanol y dref. Mae yna gyfoeth o deithiau heriol, pleserus, syfrdanol ac iachaol o gwmpas y Gelli.

Llwybrau cerdded

Lawrlwythwch ddogfen PDF o lwybr cerdded llinellol Ramblers Cymru drwy y Gelli

Lawrlwythwch ddogfen PDF o lwybr cerdded cylchol Ramblers Cymru o gwmpas y Gelli

BEICIO

Mae'r Gelli Gandryll yn le croesawgar i feicwyr, a gallwch logi beiciau yn y dref yn Drover Cycles ar Forest Road. Mae yna siop feics wedi’i stocio’n llawn a gweithdy sydd ar agor bob dydd hefyd ar gyfer trwsio a gwasanaethu beiciau.

Gallwch gael gwybodaeth am lwybrau beicio lleol gan Mountain Biking Brecon Beacons a Mountain Biking Wales.

Coets

Ymholiadau coets:
0871 781 8181
nationalexpress.com

Mae bysus yn cyrraedd gorsaf fysiau Henffordd fel a ganlyn:

O Lundain Victoria, Llundain Heathrow, Cirencester a Chaerloyw
O Bradford, Leeds, Sheffield, Derby, Birmingham a Chaerwrangon

Trên

Ymholiadau trên: 08457 48 49 50
www.nationalrail.co.uk

Yr orsaf drênau agosaf yw gorsaf Henffordd, 25 milltir i ffwrdd.

Mae trênau rheolaidd yn cyrraedd gorsaf Henffordd fel a ganlyn:

  1. First Great Western o Lundain Paddington, Reading (cyswllt rheilffordd/awyr o Lundain Heathrow) a Rhydychen
  2. Trênau Arriva Cymru o dde-orllewin Cymru, Abertawe, Caerdydd, Casnewydd, Cwmbrân a'r Fenni
  3. Trênau Arriva Cymru o Fanceinion Piccadilly, Stockport, Wilmslow, Crewe, yr Amwythig, Chruch Stretton, Craven Arms, Llwydlo a Leominster
  4. Trênau Arriva Cymru o ogledd Cymru, Caer, Wrecsam a Gobowen (Croesoswallt)
  5. Trênau London Midland o Birmingham New Street, Bromsgrove, Worcester Foregate Street, Great Malvern a Ledbury

Tacsis lleol

Mae Cynllun Rhannu Tacsi ar gael gan:

Tacsis A2B 01874 658 899
Hay Bus Hay Taxi 07974 106 656 / 01497 708 990
Julie's Cabs 07899 846 592
Tacsis Radnor & Kington 07831 898 361 / 01547 560 205

Llogi ceir

Gallwch logi ceir yn lleol gan LT Baynham Self-Drive Hire, 74 Heol Whitecross, Henffordd HR4 0DG. Ffôn - 01432 273 298.

Trydanu ceir

Mae un peiriant pweru cyflym ar gael yn yr ardal leol, yn Drovers Cycle Hire – gallwch archebu'r gwasanaeth hwn ar-lein.

Cerdded

Mae lleoliadau'r Ŵyl yng nghanol y dref. Mae yna gyfoeth o deithiau heriol, pleserus, syfrdanol a iachaol o gwmpas y Gelli.

Llwybrau cerdded

Lawrlwythwch PDF o lwybr cerdded llinellol Cerddwyr Cymru yn ardal y Gelli

Lawrlwythwch PDF o lwybr cerdded cylchol Cerddwyr Cymru yn ardal y Gelli

Beicio

Mae'r Gelli Gandryll yn lle croesawgar i feicwyr a gallwch logi beiciau yn y dref yn Drover Cycles ar Forest Road. Mae yna weithdy sydd ar agor bob dydd ar gyfer gwaith atgyweirio.

Mae gwybodaeth am lwybrau beicio lleol ar gael gan Mountain Biking Brecon Beacons a Mountain Biking Wales.

GŴYL Y GELLI
PENWYTHNOS Y GAEAF

CASTELL Y GELLI
OXFORD ROAD
Y GELLI GANDRYLL

HR3 5DG
23 – 26 TACHWEDD 2023
Funded by UK Government
Powered by Levelling Up
Powys Council
Growing Mid Wales