Teithio

Bysus

Gwasanaeth Bws Rhestredig: Henffordd ac Aberhonddu i'r Gelli

Mae yna wasanaeth bws rhestredig (Gwasanaeth rhif 39) o Henffordd ac Aberhonddu i'r Gelli Gandryll. Mae'n weithredol chwe diwrnod yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Lawrlwythwch Amserlen bws rhif 39 Henffordd-Y Gelli 2017

Mae bws rhif 39A, yr Hay Ho!, yn gadael ar ddyddiau Sul am 11.25, 14.55 a 17.25 o'r arhosfan bysus yn Oxford Road yn Y Gelli, ac yn cysylltu â threnau i Lundain, Canolbarth Lloegr a'r Gogledd yng Ngorsaf Reilffordd Henffordd. Pris tocyn sengl i oedolion £6.

Mae tocynnau First Bus a thocynnau Trên-Bws hefyd yn ddilys ar wasanaeth yr Hay Ho! ar ddyddiau Sul a Gwyliau Banc.

Mae'r bws yn gadael o Orsaf Reilffordd Henffordd ac yn dychwelyd o Oxford Road, Y Gelli Gandryll.

Lawrlwythwch Amserlen bws 39A Henffordd-Y Gelli 2017

Coets

Ymholiadau coets:
0871 781 8181
nationalexpress.com

Mae bysus yn cyrraedd gorsaf fysiau Henffordd fel a ganlyn:

O Lundain Victoria, Llundain Heathrow, Cirencester a Chaerloyw
O Bradford, Leeds, Sheffield, Derby, Birmingham a Chaerwrangon

Trên

Ymholiadau trên: 08457 48 49 50
www.nationalrail.co.uk

Yr orsaf drênau agosaf yw gorsaf Henffordd, 25 milltir i ffwrdd.

Mae trênau rheolaidd yn cyrraedd gorsaf Henffordd fel a ganlyn:

  1. First Great Western o Lundain Paddington, Reading (cyswllt rheilffordd/awyr o Lundain Heathrow) a Rhydychen
  2. Trênau Arriva Cymru o dde-orllewin Cymru, Abertawe, Caerdydd, Casnewydd, Cwmbrân a'r Fenni
  3. Trênau Arriva Cymru o Fanceinion Piccadilly, Stockport, Wilmslow, Crewe, yr Amwythig, Chruch Stretton, Craven Arms, Llwydlo a Leominster
  4. Trênau Arriva Cymru o ogledd Cymru, Caer, Wrecsam a Gobowen (Croesoswallt)
  5. Trênau London Midland o Birmingham New Street, Bromsgrove, Worcester Foregate Street, Great Malvern a Ledbury

Tacsis lleol

Mae Cynllun Rhannu Tacsi ar gael gan:

Tacsis A2B 01874 658 899
Hay Bus Hay Taxi 07974 106 656 / 01497 708 990
Julie's Cabs 07899 846 592
Tacsis Radnor & Kington 07831 898 361 / 01547 560 205

Llogi ceir

Gallwch logi ceir yn lleol gan LT Baynham Self-Drive Hire, 74 Heol Whitecross, Henffordd HR4 0DG. Ffôn - 01432 273 298.

Trydanu ceir

Mae un peiriant pweru cyflym ar gael yn yr ardal leol, yn Drovers Cycle Hire – gallwch archebu'r gwasanaeth hwn ar-lein.

Cerdded

Mae lleoliadau'r Ŵyl yng nghanol y dref. Mae yna gyfoeth o deithiau heriol, pleserus, syfrdanol a iachaol o gwmpas y Gelli.

Llwybrau cerdded

Lawrlwythwch PDF o lwybr cerdded llinellol Cerddwyr Cymru yn ardal y Gelli

Lawrlwythwch PDF o lwybr cerdded cylchol Cerddwyr Cymru yn ardal y Gelli

Beicio

Mae'r Gelli Gandryll yn lle croesawgar i feicwyr a gallwch logi beiciau yn y dref yn Drover Cycles ar Forest Road. Mae yna weithdy sydd ar agor bob dydd ar gyfer gwaith atgyweirio.

Mae gwybodaeth am lwybrau beicio lleol ar gael gan Mountain Biking Brecon Beacons a Mountain Biking Wales.

GŴYL Y GELLI
PENWYTHNOS Y GAEAF

CASTELL Y GELLI
OXFORD ROAD
Y GELLI GANDRYLL

HR3 5DG
24–27 TACHWEDD 2022