Parcio

Gall ymwelwyr â Phenwythnos y Gaeaf barcio yn y mannau canlynol: Maes parcio Oxford Road (HR3 5EQ) yng nghanol y Gelli Gandryll.

Mae hwn yn faes parcio talu ac arddangos arhosiad hir ac mae'n addas ar gyfer cerbydau o bob math. Mae manylion y prisiau cyfredol a'r amodau llawn i'w gweld ar yr arwydd yn y maes parcio.

Parcio i bobl anabl

Mae nifer cyfyngedig o leoedd parcio i bobl anabl y tu allan i'r prif leoliad – yn Swan Bank, Y Gelli Gandryll (y tro ger Gwesty'r Swan).

Parcio ychwanegol

Gellir dod o hyd i barcio ceir ychwanegol yn y cae wrth ymyl yr Orsaf Dân ar Ffordd Aberhonddu, Y Gelli Gandryll – trwy ganiatâd caredig Mr Price.

Mae parcio yn £3 drwy'r dydd ddydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul.

Mae'r maes parcio ychwanegol hwn rhyw pum munud ar droed o leoliadau Penwythnos y Gaeaf.

Nodwch os gwelwch yn dda mai cae yw'r maes parcio ychwanegol hwn.

Ceisiwch fod mor ystyriol â phosib o drigolion lleol pan fyddwch yn parcio. Gofynnwn i chi beidio â pharcio ar y briffordd neu ar ymylon glaswelltog.

Trydanu ceir

Mae un peiriant pweru cyflym ar gael yn yr ardal leol, yn Drovers Cycle Hire – gallwch archebu'r gwasanaeth hwn ar-lein.

HAY FESTIVAL
WINTER WEEKEND

CATTLE MARKET
CHURCH STREET
HAY-ON-WYE

HR3 5DQ
28 NOVEMBER–1 DECEMBER 2019